• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200301
  • Skreifestivalen på Vikna 20.03.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 6500,00
  • Overnatting Nok: 800,00
  • TOTALPRIS NOK: 7300,00
Antall deltakere
Kysthotellet Rørvik AS: 20.03.20 -> 22.03.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

800,00