• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200601
  • Elvecruise på Donau 8D 13.06.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 17900,00
  • Overnatting Nok: 6510,00
  • TOTALPRIS NOK: 24410,00
Antall deltakere
MS Vivienne: 13.06.20 -> 20.06.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

6510,00