• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200619
  • Loen og Indre Nordfjord 22.06.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 6500,00
  • Overnatting Nok: 1050,00
  • TOTALPRIS NOK: 7550,00
Antall deltakere
Hotel Loenfjord: 22.06.20 -> 25.06.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1050,00