• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200621
  • Telemarkskanalen med Allsang på grensen 21.06.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 8800,00
  • Overnatting Nok: 600,00
  • TOTALPRIS NOK: 9400,00
Antall deltakere
Sanner Hotell: 21.06.20 -> 22.06.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

300,00

Fredriksten Hotell: 24.06.20 -> 25.06.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

300,00