• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200905
  • Albir 18 dager 19.09.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 17900,00
  • Overnatting Nok: 3740,00
  • TOTALPRIS NOK: 21640,00
Antall deltakere
Albir Playa Hotel & Spa: 19.09.20 -> 06.10.20
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

3740,00