• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 220302
  • Skreifestivalen på Vikna 17.03.22
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 6900,00
  • Overnatting Nok: 600,00
  • TOTALPRIS NOK: 7500,00
Antall deltakere
Kysthotellet Rørvik AS: 17.03.22 -> 19.03.22
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

600,00