• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 240501
  • Ålesund og Loen 20.05.2024
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 9900,00
  • Overnatting Nok: 1600,00
  • TOTALPRIS NOK: 11500,00
Antall deltakere
Hotel Alexandra: 21.05.24 -> 23.05.24
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1600,00